กู้เงิน ธ.ก.ส

กู้เงิน ธ.ก.ส

กู้เงิน ธ.ก.ส สามารถผ่อนได้นานถึง 20 ปี

รายได้ของผู้กู้

15000 บาท

อัตราต่อปี

ร้อยละ 28 ต่อปี

อายุของผู้กู้

20-60 ปี

ระยะเวลาเงินกู้

12-60 เดือน

กู้เงิน ธ.ก.ส เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของเกษตรกรไทยทุกคน

อาชีพเกษตรกร นับว่าเป็นกำลังที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ที่ผ่านนั้นได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไปทุกสายอาชีพ หนำซ้ำในปี 2023 นี้ ยังมีการแพร่ระบาดละรอกใหม่เกิดขึ้นมาอีก ถือว่าวิกฤตทางเศรษฐกิจที่ร้ายแรงมาก ๆ เลยก็ว่าได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือให้กับชาวเกษตรกร และครอบครัวเกษตรทุกคนได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. จึงได้ออกมาตรการพักชำระหนี้ชั่วคราวเพื่อช่วยเกษตรกรสู้โควิด-19 ที่มีระบาดระลอกใหม่ พร้อมกับปล่อยสินเชื่อเงินฉุกเฉินให้ลงทะเบียนกู้เงิน ธ.ก.ส ได้สูงสุดถึงรายละ 10,000 บาท โดยที่มีการคิดอัตราดอกเบี้ยเพียงแค่ 0.1% หรือ คิดเป็น 10 บาทต่อเดือนเท่านั้น

สินเชื่อฉุกเฉิน เพื่อส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายที่ในการดำรงชีพ

ด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยเป็นอย่างมาก ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจึงได้มีโครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินที่มีวงเงินรวมมากถึง 20,000 ล้านบาท ให้กับเกษตรกร และครอบครัวของเกษตรกรในการกู้เงิน ธ.ก.ส เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการในการดำรงชีพ ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเงินกู้ฉุกเฉิน ธ.ก.ส.ปล่อยให้กู้ในวงเงินสูงสุดรายละ 10,000 บาท สามารถเลือกแบ่งชำระเงินค่างวดได้ตามความสามารถในการชำระเงินคืนได้เอง ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนยืมเงินธกสผ่านทาง LINE BAAC Family

 • สมัครง่าย ผ่าน LINE BAAC Family
 • ไม่ต้องใช้หลักประกันเงินกู้
 • วงเงินสูงสุดรายละไม่เกิน 10,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 0.1% ต่อเดือน
 • ระยะเวลาในการกู้ไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน
 • เลือกแบ่งค่างวดได้ตามความสามารถในการชำระคืน
 • ปลอดการชำระเงินต้น และดอกเบี้ยใน 6 เดือนแรก นับจากวันกู้

เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้องค้ำประกันสำหรับเกษตร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นสถาบันการเงินสำหรับเกษตรกรไทย และในช่วงที่เศรษฐกิจถดถอยแบบนี้ ย่อมส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเกษตรกรไทยอย่างแน่นอน ทางธ.ก.ส. จึงได้ออกสินเชื่อเงินกู้ฉุกเฉิน ธ.ก.ส. ช่วยพี่น้องเกษตรกร และครอบครัว ให้สามารถกู้เงินด่วนยืมเงินธกส. ในโครงการสินเชื่อเงินฉุกเฉินได้โดยที่ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน ในวงเงินสูงสุดรายละไม่เกิน 10,000 บาท เพื่อนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นภายในครัวเรือน

คุณสมบัติ

 • มีอายุ 20 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 70 ปี
 • เป็นลูกค้าเดิมของธนาคารธ.ก.ส.
 • เป็นเกษตรกร หรือบุคคลในครอบครัวของเกษตรกร ที่ไม่ได้เป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส.
 • สำหรับใครที่ต้องการขอสินเชื่อโครงการฉุกเฉินนี้ แต่ว่าไม่ได้เป็นลูกค้าเดิมของทางธนาคาร ก็สามารถไปทำการเปิดบัญชีเพื่อกู้เงิน ธ.ก.ส นี้ได้

แบ่งชำระได้ตามใจ สมัครง่ายผ่าน LINE BAAC Family

สำหรับการกู้เงิน ธ.ก.ส.ในโครงการสินเชื่อเงินฉุกเฉิน ที่ปล่อยกู้วงเงินสูงสุด 10,000 บาท ในอัตราดอกเบี้ยคงที่เพียงเดือนละ 0.1% กำหนดระยะชำระคืนเงินกู้ 2 ปี 6 เดือน มีระยะเวลาปลอดการชำระเงินต้น และดอกเบี้ยใน 6 เดือนแรก ซึ่งได้ขยายเวลาในการขอสินเชื่อได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เปิดให้ลงทะเบียนขอกู้ผ่านทาง LINE BAAC Family และเว็บไซต์ www.baac.or.th สามารถสมัครเงินกู้ฉุกเฉิน ธ.ก.ส.ได้โดยไม่ต้องใช้หลักประกัน และสามารถแบ่งงวดการชำระได้ตามความสามารถในการชำระคืนของคุณ

ในปี 2566 นี้ ทางการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมีโครงการพักชำระหนี้ต้นเงินให้กับผู้ที่กู้เงิน ธ.ก.ส ในโครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่มีกำหนดในการชำระหนี้ตั้งแต่งวดเดือนธันวาคม 2563 ถึงงวดเดือนพฤษภาคม 2566 รวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 6 เดือนนั่นเอง

เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และบรรเทาความร้อนให้เกษตรกรชาวไทยทุกคนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ธนาคารการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส ไม่เคยหยุดยั้งที่จะสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการทางการเงินที่ทั่วถึง จึงได้ปล่อยกู้เงิน ธ.ก.ส โครงการสินเชื่อฉุกเฉิน เพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรกรไทยทุก ๆ คน ได้มีเงินสำหรับการหมุนเวียนเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน มีเงินพอใช้ และมีความเป็นอยู่ที่ดี เห็นได้เลยว่าสถานการณ์ที่ทำให้หลายๆคนต้องพบเจอไม่ใช่แค่ผู้ประกอบการ แต่ ลามไปถึงอาชีพเกษตรกรที่เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจทุกภาคส่วนก็โดนผลกระทบนี้ และ ได้มีโครงการดีๆกู้เงิน ธ.ก.ส ที่ออกมาช่วยเหลือเกษตรโดยเฉพาะในปีที่โควิด-19ถาโถมเข้ามา

อัพเดทวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

แนะนำแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

citi premier

บัตรเครดิต citi premier วงเงินสูงอนุมัติง่าย

รายได้ของผู้กู้

30,000 บาทขึ้นไป

อัตราต่อปี

16% ต่อปี

อายุของผู้กู้

20 ปีขึ้นไป

ระยะเวลาเงินกู้

ไม่กำหนด

ลงทะเบียนออมสินรอบใหม่ 10000

ลงทะเบียนออมสินรอบใหม่ 10000 ทำอย่างไรบ้าง?

รายได้ของผู้กู้

ไม่เกิน 30,000 บาท

อัตราต่อปี

ร้อยละ 1.2 ต่อปี

อายุของผู้กู้

20-70 ปี

ระยะเวลาเงินกู้

24 เดือน

Read previous post:
สินเชื่อออมสินปี 66

สินเชื่อออมสินปี 66คืออะไร  สินเชื่อออมสินปี 66คือทางออกทางการเงินที่ดีสำหรับผู้บริโภคและผู้ประกอบการในปัจจุบัน เพราะสินเชื่อออมสินล่าสุดปี 66สามารถกู้ได้ง่าย และออมสินปล่อยสินเชื่ออย่างเหมาะสมด้วย นอกจากนั้นสินเชื่อออมสินล่าสุดยังมีอัตราวงเงินที่เหมาะสมอีกด้วย หันมาสมัครสินเชื่อออมสินกันเถอะ นอกจากนั้นออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 ปี 66ก็มีมากมาย ที่สำคัญออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000ก็มีมาแล้ว […]

Close