เงินสมทบประกันสังคมคืออะไร สำนักงานประกันสังคมลดเงินสมทบประกันสังคมจริงไหม

ไขข้องสงสัย จ่ายเงินสมทบประกันสังคมไปทำไม ได้ประโยชน์อะไรบ้าง 2566

ในช่วงปีที่ผ่านมา มีคนหลายกลุ่มที่เพิ่งเข้าสู่ระบบประกันสังคม เนื่องจากต้องการได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากโครงการต่างๆของรัฐบาล โดยเฉพาะกลุ่มประกันสังคมในมาตรา 40 ซึ่งหมายถึง บุคคลทั่วไปที่ประกอบอาชีพอิสระ หรือเป็นแรงงานนอกระบบ ที่ไม่ได้เป็นกลุ่มผู้ประกันตนในมาตรา 33 หรือมาตรา 39 มาก่อน ซึ่งหลายคนแม้จะเริ่มจ่ายเงินสมทบประกันสังคมมาบ้างแล้ว แต่ยังไม่เข้าใจว่าประกันสังคมคืออะไร มีสิทธิประโยชน์อะไร และเราจ่ายเงินสมทบไปเพื่ออะไร วันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจให้ทุกคนได้ทราบกัน 

เงินสมทบประกันสังคม 2566 เงินสมทบประกันสังคมคืออะไร 2023

โดยทั่วไปแล้ว กองทุนประกันสังคมเป็นสวัสดิการจากทางภาครัฐรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมอบให้สำหรับผู้ที่เป็นลูกจ้าง หรือเรียกว่าผู้ประกันตน โดยผู้ประกันตนจะต้องจ่ายเงินสมทบประกันสังคมในทุกๆเดือน ไม่ว่าจะเป็นการหักจากฐานเงินเดือนโดยนายจ้าง หรือการจ่ายเงินประกันสังคมด้วยตัวเอง ซึ่งกองทุนประกันสังคมจะช่วยประกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตต่างๆ เช่น การเจ็บป่วย ค่ารักษาพยาบาล การคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ การว่างงาน การช่วยสงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพ หรือเสียชีวิต โดยจะเข้ามาดูแลในรูปแบบของการจ่ายเงินทดแทนรายได้ และสิทธิ์การรักษาพยาบาลโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายกับสถานพยาบาลที่ผู้ประกันตนเลือกนั่นเอง โดยเราสามารถแบ่งผู้ประกันตนได้ออกเป็น 3 มาตราคือมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 

สรุปอัตราเงินสมทบประกันสังคม 2566 จ่ายเท่าไหร่ 2023

โดยปกติแล้ว เงินประกันสังคมจะถูกหักจากรายได้ของผู้ประกันตนกรณีที่เป็นพนักงานประจำ และมีการจ่ายเงินสมทบประกันสังคมผ่านฐานเงินเดือนจำนวน 5% แต่สำหรับการจ่ายเงินสมทบประกันสังคมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ covid 19 ทำให้ปัจจุบันในปี 2566 มีการออกมาตรการลดหย่อนการส่งเงินสมทบประกันสังคมให้กับผู้ประกันตนในมาตรา 33 และ 39 เป็นเวลา 3 เดือนตั้งแต่เดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน 2566 ด้วย โดยสามารถเช็คเงินสมทบประกันสังคมเกิน ดูข้อมูลสรุปอัตราเงินสมทบประกันสังคม 2566 และคำนวณการจ่ายเงินสมทบประกันสังคมได้ผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th และสามารถพกบัตรประกันสังคมออนไลน์ได้ โดยดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน sso connect เพื่อยื่นใช้สิทธิ์ประกันสังคมหรือเปลี่ยนข้อมูลสถานพยาบาลที่ต้องการรับสิทธิ์ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ด้วยเช่นกัน 

จ่ายเงินสมทบประกันสังคม คุ้มไหม ได้ประโยชน์อะไรบ้าง 2023

สำหรับการจ่ายเงินสมทบประกันสังคม มีข้อดี คือ ผู้ประกันตนจะได้รับเงินชดเชยในกรณีต่างๆ เช่นในเรื่องของค่ารักษาพยาบาล ค่าทำฟัน หรือแม้แต่กรณีว่างงาน ซึ่งเป็นผลดีสำหรับผู้ที่ต้องการจะป้องกันความเสี่ยงในการใช้ชีวิต นอกจากนั้นการเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ยังสามารถรับสิทธิ์เงินเยียวยาจากรัฐหรือเข้าร่วมโครงการต่างๆของรัฐได้ อาทิ โครงการเรารักกัน 33 หรือเงิน ยาวๆ 5,000 บาทสำหรับผู้ประกอบอาชีพกลางคืนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เป็นต้น ดังนั้นการจ่ายเงินสมทบประกันสังคมจึงเป็นสิ่งจำเป็น เนื่องจากมันช่วยลดความเสี่ยงและช่วยประกันรายได้ให้กับเราได้ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมา นอกจากนั้นเรายังสามารถรับสิทธิประโยชน์ผ่านการเป็นสมาชิกของกองทุนประกันสังคมได้อีกด้วย ซึ่งคุ้มค่ากับการจ่ายเงินสมทบประกันสังคมอย่างแน่นอน