สัญญาเงินกู้คืออะไร แบบฟอร์มสัญญายืมเงินออนไลน์ใช้ได้ไหม ทำสัญญาเงินกู้ต้องมีพยานไหม

5 สิ่งต้องรู้ ก่อนเซ็นสัญญาเงินกู้ เช็คให้ชัวร์ก่อนเซ็นกู้ยืมเงิน 2566

ไม่ว่าคุณจะขอสินเชื่อ กู้เงินด่วนกับธนาคาร สถาบันการเงิน หรือแม้แต่การยืมเงินจากคนรู้จัก การเขียน อ่าน หรือเซ็นสัญญาเงินกู้มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นหลักฐานและข้อตกลงพร้อมเงื่อนไขต่างๆในการกู้ยืมเงิน รวมทั้งเป็นเอกสารที่ลงรายละเอียดการขอกู้ยืม ไม่ว่าจะเป็นจำนวนเงิน อัตราดอกเบี้ย หรือรายละเอียดต่างๆ ซึ่งหากเราไม่อ่านหรือพิจารณาให้ดีก่อนเซ็นแล้ว อาจจะทำให้เราพลาดสิ่งสำคัญละเมิดสัญญาได้โดยไม่รู้ตัว อีกทั้งสัญญาเงินกู้ยังสามารถใช้เป็นหลักฐานกรณีผู้กู้ยืมผิดสัญญาก็ได้เช่นกัน ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ให้กู้หรือผู้กู้ยืมเองคุณก็ควรจะรู้จักข้อควรรู้ในการทำสัญญากู้ยืมเงินด้วยเช่นกัน 

เช็กที่ 1 ยอดเงินต้นเท่าไหร่ 2023

สิ่งแรกที่ควรจะตรวจสอบในแบบฟอร์มสัญญายืมเงินออนไลน์ หรือแบบฟอร์มสัญญากระดาษ นั่นคือเรื่องของยอดเงินต้น ซึ่งหมายถึงจำนวนเงินที่ผู้กู้ต้องการจะกู้ ซึ่งเราควรจะตรวจสอบให้ดีว่าตัวเลขในสัญญาเงินกู้งั้นตรงกับตัวเลขในข้อตกลงที่เราได้ตกลงกับผู้ให้กู้หรือสถาบันการเงินไว้หรือไม่ เนื่องจากเงินต้นจะส่งผลต่ออัตราดอกเบี้ยในการกู้ยืม รวมถึงระยะเวลาการผ่อนด้วยนั่นเอง เพราฉะนั้นก่อนเซ็นสัญญายืมเงินกับใครขั้นตอนแรกควรตรวจสอบเรื่องเงินต้นให้แน่ใจก่อนทำสัญญานั่นเอง 

เช็กที่ 2 อัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่ 

เมื่อเรารู้ว่าเรามีเงินต้นในการยืมเงินเท่าไหร่ สิ่งต่อไปที่ควรคำนึงถึงคือเรื่องของอัตราดอกเบี้ยในการกู้เงิน โดยตามกฎหมายแล้วการกู้เงินในระบบ จะต้องมีอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 15% สำหรับนิติบุคคล หรือในกรณีที่ตกลงสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงินอาจจะสามารถเก็บเกิน 15% ได้ แต่จะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนั้น เราจึงควรจะตรวจสอบเรื่องอัตราดอกเบี้ยก่อนการทำสัญญาเงินกู้ทุกครั้ง ว่าเราต้องจ่ายดอกเบี้ยเดือนละเท่าไหร่ มีการเก็บอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่หรือลดต้นลดดอก เพื่อที่เราจะได้วางแผนการชำระหนี้ได้ต่อไปนั่นเอง 

เช็กที่ 3 ยอดชำระต่อเดือนมีเท่าไหร่

สิ่งต่อไปที่เราควรคำนึงถึงในแบบฟอร์มสัญญายืมเงิน 2023 คือเรื่องของยอดผ่อนต่อเดือน โดยปกติแล้วเราไม่ควรจะมีหนี้สินเชื่อเกิน 40% ของรายรับในแต่ละเดือน ดังนั้น การอ่านสัญญาเงินกู้ทุกครั้งเราควรจะคำนวณด้วยว่าเรามียอดต้องผ่อนต่อเดือนเท่าไหร่ รวมเงินต้นและอัตราดอกเบี้ย เพื่อที่เราจะได้วางแผนการเงินในการจ่ายเงินได้อย่างถี่ถ้วน ซึ่งในการทำสัญญายืมเงินออนไลน์หรือเอกสาร ยอดชำระต่อเดือนอาจไม่ได้มีแค่เงินต้นกับอัตราดอกเบี้ยเท่านั้น แต่อาจจะมีค่าธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป์ ค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มเติมมาด้วยเราจึงควรจะศึกษาข้อมูลตรงนี้ให้ดีก่อนทำสัญญาเงินกู้ทุกครั้ง 

เช็กที่ 4 ระยะเวลาในการจ่ายหนี้เมื่อไหร่

ทําสัญญายืมเงินออนไลน์ ไม่ว่าคุณจะยืมเงินจากคนรู้จักหรือขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน ระยะเวลาในการชำระหนี้เป็นเรื่องสำคัญมาก เนื่องจากหากคุณไม่สามารถจ่ายหนี้ได้ตรงตามเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาเงินกู้ จะได้รับผลที่ตามมา เช่น การเสียประวัติเครดิต การถูกทวงหนี้ หรือการจ่ายค่าปรับกรณีผิดสัญญาต่างๆ ดังนั้น คุณจึงควรตรวจสอบให้ดีว่าเงินที่คุณกู้มามีระยะเวลาการชำระหนี้เท่าไหร่ ต้องจ่ายหนี้ภายในวันไหน จ่ายได้ช้าสุดเมื่อไหร่ เพื่อที่จะได้ป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดในการชำระหนี้นั้นเอง 

เช็กที่ 5 ดูเงื่อนไขการผิดชำระหนี้

สำหรับข้อสุดท้ายที่คุณควรให้ความสำคัญ คือในเรื่องของเงื่อนไขการผิดชำระหนี้ เนื่องจากหลายๆสถาบันการเงินจะมีการระบุไว้ในสัญญาเงินกู้เกี่ยวกับวิธีข้อตกลงในกรณีที่คุณผิดนัดชำระหนี้ ตัวอย่างเช่น หากผิดชำระหนี้เกิน 3 เดือนจะถูกระงับบัญชี หรือหากผิดชำระหนี้จะต้องมีค่าปรับหรือค่าทวงหนี้เท่าไหร่ ดังนั้นก่อนจะเซ็นสัญญาเงินกู้ ให้คุณตรวจสอบเงื่อนไขการผิดชำระหนี้ให้ดีก่อน เพื่อที่จะได้ป้องกันและหลีกเลี่ยงความผิดพลาดต่างๆนั่นเอง