วิธีเช็คเงินประกันรายได้เกษตรกร 64 อัพเดทข่าวเงินประกันรายได้เกษตรกรล่าสุด

อัพเดต เงินประกันรายได้เกษตรกร 64 ตรวจสอบสิทธิ์อย่างไร ให้ได้เงินครบทุกงวด

โครงการเงินประกันรายได้เกษตรกร 64 เป็นโครงการเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลที่ดำเนินการผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษต รหรือธ.ก.ส ซึ่งเป็นโครงการเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในปี 2566/65 โดยโครงการนี้จะให้เงินช่วยเหลือ ตามกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างการประกันราคาข้าวให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในปี 2566/65 รอบที่ 1 ซึ่งจะได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีตั้งแต่วันที่ 9 ถึง 13 ธันวาคม 2566 นี้นั่นเอง

เงินประกันรายได้เกษตรกร 64 คืออะไร 2023

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเป็นโครงการของรัฐบาลร่วมมือกับธนาคารธกส โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มต่ำลง ซึ่งส่งผลทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่ลดลงตามไปด้วย จึงมีนโยบายช่วยเหลือผ่านโครงการเงินประกันรายได้เกษตรกร 64 โดยสำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2566/65 นั้น มีจำนวนเงินในโครงการทั้งสิ้น 74,569.31 ล้านบาท โดยสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้มากกว่า 4.69 ล้านครัวเรือน นอกจากนั้นยังมีโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2566/65 ที่ให้เงินสนับสนุนการทำการเกษตรปลูกข้าวไร่ละ 1,000 บาทสูงสุดไม่เกิน 20 ไร่อีกด้วย 

เงินประกันรายได้เกษตรกรล่าสุด ได้เท่าไหร่ 2566

สำหรับเงินประกันรายได้เข้าในโครงการเงินประกันรายได้เกษตรกร 64 จะอ้างอิงจากราคาเกณฑ์กลางของข้าวเปลือกชนิดต่างๆนะความชื้นไม่เกิน 15 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้เกณฑ์ราคาในวันที่ 9 ธันวาคม 2566 ได้แก่ 

  • ข้าวเปลือกหอมมะลิ 11,149.06 บาท/ตัน
  • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 10,825.03 บาท/ตัน
  • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 9,886.87 บาท/ตัน
  • ข้าวเปลือกเจ้า 8,078.39 บาท/ตัน
  • ข้าวเปลือกเหนียว 8,494.99 บาท/ตัน

จากนั้นจึงจะทำการจ่ายชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้เกษตรกรกับราคาแกนกลางโดยเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเงินประกันรายได้เกษตรกร 64 จะได้รับการจ่ายเงินเป็นงวด ดังนี้ 

ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 3,850.94 บาท/ตัน

ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 3,174.97 บาท/ตัน

ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 1,113.13 บาท/ตัน 

ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 1,921.61 บาท/ตัน

  • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 3,505.01 บาท/ตัน

เงินประกันรายได้เกษตรกร 64 65 เข้าวันไหน ตรวจสอบสิทธิ์อย่างไร 2566

สำหรับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเงินประกันรายได้เกษตรกร 64 จะได้รับการจ่ายเงินช่วยเหลือเป็นงวดเริ่มตั้งแต่วันที่ 9 ถึง 13 ธันวาคม 2566 โดยสามารถเข้าไปตรวจสอบเช็คสิทธิ์เข้าร่วมโครงการและรับการแจ้งเตือนการโอนเงินเข้าได้ผ่านช่องทางออนไลน์ที่ chongkho.inbaac.com โดยให้ทำการกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนก็จะสามารถตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกรและอัพเดทข่าวสารเงินประกันรายได้ข้าวได้ทันทีหรือสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ผ่านแอพพลิเคชั่น A-mobile ของธนาคาร ธกส โดยเกษตรกรที่เข้าข่ายได้รับเงินประกันรายได้เกษตรกร 64 จะต้องขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวในปีการผลิต 2566/65 รอบที่ 1 กับกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์เท่านั้นโดยทำการปลูกข้าวระหว่างวันที่ 1 เมษายนถึง 31 ตุลาคม 2566 ยกเว้นเกษตรกรภาคใต้ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน 2566 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566 เท่านั้น