เงินประกันรายได้ข้าวมีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง เช็คเงินประกันราคาข้าวล่าสุดผ่านช่องทางไหนบ้าง

เช็คสิทธิ์เงินประกันรายได้ข้าวล่าสุด ถ้าเงินไม่เข้าทำอย่างไร 2023

โครงการเงินประกันรายได้ข้าวเป็นโครงการช่วยเหลือของรัฐบาลที่เข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในปี 2566/2566 รอบที่ 1 ที่ได้รับผลกระทบรายได้ลดลงจากสภาพเศรษฐกิจในประเทศที่ยังคงฟื้นตัวไม่เต็มที่ผ่านการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างราคาขายข้าวเปลือกชนิดต่างๆ โดยดำเนินโครงการโอนค่าประกันรายได้ข้าวผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.สโดยมีการโอนเงินเงินประกันรายได้ข้าวให้ผู้ประกอบอาชีพทางการเกษตรที่อยู่ในโครงการเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2566/2566 รอบที่ 1 แล้วตั้งแต่วันที่ 9 -13 ธันวาคม 2566 

เงินประกันรายได้ข้าวปี 64 ใครได้บ้าง

โครงการเงินประกันรายได้เกษตรกรหรือเงินประกันรายได้ข้าวเป็นโครงการที่มีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เพื่อที่ผู้ประกอบอาชีพทางการเกษตรจะได้รับผลตอบแทนจากการผลิตที่เหมาะสมและช่วยป้องกันความเสี่ยงด้านราคาเพื่อไม่ให้ประสบปัญหาการขาดทุนและช่วยเหลือในการแก้ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 และอุทกภัยต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยเหลือเงินประกันรายได้ข้าวแก่ผู้ประกอบอาชีพทางการเกษตรได้มากถึง 4,504,348 ครัวเรือนด้วยกัน โดยเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพทางการเกษตรที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้จะต้องเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในปี 2566/2566 รอบที่ 1 ที่ได้ลงทะเบียนกับกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ไว้แล้วเท่านั้น 

เช็คเงินประกันราคาข้าวล่าสุด ได้เงินเท่าไหร่ 

สำหรับโครงการเงินประกันรายได้ข้าว จะมีการทยอยโอนเงินเป็นงวด โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 9 -13 ธันวาคม 2566 และสำหรับเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือจะเริ่มจ่ายเงินชดเชยในวันที่ 14-17 ธันวาคม 2566 โดยจะจ่ายเงินโดยอ้างอิงจากราคาเกณฑ์กลาง มาช่วยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้ข้าวและราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง โดยจะให้ค่าดูเงินประกันรายได้ข้าวกับผู้ปลูกข้าว 5 ชนิดได้แก่ 

  • ข้าวเปลือกหอมมะลิ 15,000 บาท/ตัน จ่ายเงินครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน
  • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกเขต 14,000 บาท/ตัน จ่ายเงิน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน
  • ข้าวเปลือกเจ้า 10,000 บาท/ตัน จ่ายเงิน ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน 
  • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 11,000 บาท/ตัน จ่ายเงิน ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน
  • ข้าวเปลือกเหนียว 12,000 บาท/ตัน จ่ายเงิน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน 

ตรวจเงินประกันรายได้ข้าวที่ไหน หากเงินไม่เข้าทำอย่างไร 

เช็คเงินประกันราคาข้าว ธกส สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เข้าร่วมโครงการเงินประกันรายได้ข้าว สามารถทำการตรวจการประกันรายได้ข้าวได้ผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของธนาคาร ธกส A-mobile หรือผ่านทาง LINE official BAAC Family โดยจะสามารถเบิกถอนเงินสดออกมาใช้ได้ผ่านตู้ ATM ทั่วประเทศ โดยหากประสบปัญหาเงินไม่เข้าเนื่องจากบัญชีมีปัญหา เช่น บัญชีไม่เคลื่อนไหว ไม่มีการยืนยันบัญชี เลขบัตรประจำตัวประชาชนและชื่อเจ้าของบัญชีไม่ตรงกัน บัญชีถูกอายัด เป็นต้น สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทันที หรือติดต่อตรวจสอบข้อมูลเงินประกันรายได้ข้าวที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรที่สำนักงานเกษตรใกล้พื้นที่ได้เลย