ประกันรายได้ข้าวได้รับเงินคนละกี่บาท รายละเอียดการชดเชยราคาข้าวล่าสุด

ประกันรายได้ข้าว อัพเดทล่าสุดตรวจสอบสิทธิ์อย่างไร ผ่านช่องทางออนไลน์

เนื่องด้วยสภาพเศรษฐกิจทั่วโลกที่ยังคงมีความไม่แน่นอนอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือที่รู้จักกันในชื่อ covid-19 ส่งผลให้อุตสาหกรรมการเกษตรได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านการขาดทุน ราคาผลผลิตตกต่ำ หรือรายได้ของเกษตรกรที่ลดลง จึงได้มีโครงการประกันรายได้ข้าวขึ้นมา เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในการชดเชยรายได้ที่ขาดหายไปจากผลผลิตการเกษตร ซึ่งจะช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในปี 2566/2566 รอบที่ 1 โดยการโอนเงินผ่าน แอพพลิเคชั่น A-mobile ของธนาคาร ธกส นั่นเอง

ประกันรายได้ข้าวล่าสุดโอนเงินวันที่ 9-13 ธันวาคม 2566 

โครงการประกันรายได้ข้าวคือ โครงการเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อเป็นเงินเยียวยาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ได้รับผลกระทบจากผลผลิตการเกษตรที่มีราคาต่ำล งโดยการจ่ายเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว จะจ่ายเงินชดเชยราคาข้าวให้กับเกษตรกรที่ทำการลงทะเบียนผู้ปลูกข้าวปี 2566/2566 รอบที่ 1 ผ่านกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ โดยจะทำการโอนเงินประกันรายได้ข้าวตั้งแต่วันที่ 9-13 ธันวาคม 2566 และสำหรับเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือจะเริ่มโอนในวันที่ 14-17 ธันวาคม 2566นั่นเอง โดยโครงการประกันรายได้ข้าวมีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยเหลือเกษตรกรทั่วประเทศครอบคลุมกว่า 4.68 ล้านคน เลยทีเดียว

ประกันรายได้ข้าวล่าสุด ได้รับเงินเยียวยาเท่าไหร่ 

อัพเดทข่าวสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในโครงการประกันรายได้ข้าวจะได้รับเงินยาวๆโดยอ้างอิงจากราคาเกณฑ์กลางของข้าวเปลือกชนิดต่างๆและชดเชยราคาข้าวโดยคิดจากส่วนต่างจากราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงต่อไป โดยรายละเอียดเงินประกันรายได้ข้าว การเกณฑ์การจ่ายเงินประกันรายได้ข้าวเกษตรกร จะต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมแจ้งรายชื่อประเภทปลูกข้าว ช่วงเวลาวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวผลผลิต และราคาส่วนต่าง ซึ่งจะมีการชดเชยตามพื้นที่ โดยคำนวณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ แต่จะต้องไม่เกินปริมาณที่กำหนดไว้ นอกจากนั้นเกษตรกรยังสามารถรับเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1000 บาทครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 20000 บาทซึ่งเป็นโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอีกโครงการหนึ่งได้อีกด้วย 

ตรวจประกันรายได้ข้าว เช็คสิทธิ์ เช็คยอดเงินโอนที่ไหน 

สำหรับการตรวจสอบราคาประกันรายได้ข้าวและตรวจสอบสิทธิ์การเข้าร่วมโครง การรวมถึงตรวจสอบยอดเงินโอนเข้าบัญชี สามารถทำได้ผ่านแอพพลิเคชั่นออนไลน์ a-mobile ของธนาคาร ธกสหรือผ่านทางเว็บไซต์ chongkho.inbaac.com โดยทำการกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมกดค้นหา ก็จะสามารถทราบรายละเอียดสิทธิ์การรับเงินและตรวจสอบยอดเงินประกันรายได้ข้าวได้ทันที หรือหากต้องการรับการแจ้งเตือนการโอนเงินเข้าบัญชีผ่านโทรศัพท์มือถือสามารถลงทะเบียนไปที่ LINE official baac Family เพื่อรับการแจ้งเตือนได้เช่นกัน โดยหากมีปัญหาไม่ได้รับเงินเยียวยาสามารถติดต่อที่ธนาคาร ธกสใกล้บ้านได้ทันทีโดยหลังจากได้รับเงินโอนแล้วสามารถเบิกถอนเงินสดได้ผ่านตู้ ATM ทั่วประเทศ