ลงทะเบียนรับเงินเยียวยานักเรียนล่าสุดได้ง่ายๆ พร้อมเช็คสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียน

ศธ. จ่ายเงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท แบ่งเบาภาระผู้ปกครอง

  การแพร่ระบาดของโควิด-19 ไม่เพียงส่งผลต่อเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังกระทบถึงระบบการศึกษาอีกด้วย เพราะในสถานศึกษามีเด็กนักเรียนเป็นจำนวนมากรวมตัวกันอยู่ ซึ่งเป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อได้เป็นอย่างดี และอาจนำไปติดคนในครอบครัวได้ ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดในปี 2023 นี้ มีเด็กนักเรียนหลายล้านคนที่ไม่สามารถไปโรงเรียนได้ ต้องทำการเรียนการสอนออนไลน์อยู่ที่บ้านแทน แต่ค่าเทอม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ยังคงมีอยู่ ด้วยเหตุนี้เอง จึงเป็นที่มาของเงินเยียวยานักเรียน 2000 บาท มาตรการเยียวยาโควิดให้กับผู้ปกครองของรัฐบาล เราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าว่าการเงินเยียวยานักเรียนล่าสุดนี้ มีขั้นตอนในการลงทะเบียน หรือเช็คสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียนอย่างไร และเงื่อนไขในการรับเงินเยียวยานักเรียนใครได้บ้าง ไปดูกันเลย

 

เช็คสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียน ได้เท่าไหร่ ใครได้บ้าง ?

เป็นที่ถูกพูดถึงอย่างแพร่หลาย และได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียว สำหรับมาตรการลดภาระทางการศึกษาให้กับนักเรียน และผู้ปกครอง ด้วยการแจกเงินเยียวยานักเรียน และนักศึกษา เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท ให้กับนักเรียน และนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาภายใต้สังกัดของทางกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ทุกคน

โครงการให้ความช่วยเหลือ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา (COVID-19) เป็นมาตรการช่วยเหลือในส่วนของภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง โดยจะจ่ายเงินเงินเยียวยานักเรียนให้คนละ 2,000 บาท ต่อนักเรียน 1 คน ซึ่งผู้ปกครองจะได้รับเงินเยียวยาแบบเต็มจำนวน ไม่มีการหักค่าใช้จ่ายใด ๆ

  • คุณสมบัติของนักเรียนรับเงินเยียวยา

เงินเยียวยานักเรียนนี้ จะจ่ายให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 และกลุ่มอาชีวศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมไปถึงสถานศึกษานอกสังกัด ศธ. ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วย

 

เงินเยียวยานักเรียนล่าสุด ได้หรือไม่ ตรวจสอบด้วยตัวเองได้เลย

ในด้านของเงื่อนไขของมาตรการจ่ายเงินเยียวยานักเรียน ในโครงการให้ความช่วยเหลือ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา (COVID-19) นี้ จะต้องเป็นนักเรียนมีชื่ออยู่ในทะเบียนของโรงเรียนที่ได้ลงข้อมูลไว้ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2566 

โดยทางกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จะจ่ายเงิน 2,000 บาท ให้ตามจำนวนนักเรียน ซึ่งก็หมายความว่า หากผู้ปกครองมีบุตรหลานที่ศึกษาอยู่ 1 คน ก็จะได้รับเงินเยียวยา จำนวน 2,000 บาท แต่ถ้าหากว่ามีบุตรหลานเรียนอยู่ จำนวน 4 คน ก็จะได้รับเยียวยารวมทั้งสิ้น 8,000 บาท นั่นเอง

ผู้ปกครองคนใดที่ต้องการจะเช็คว่าบุตรหลานของตนได้รับสิทธิ์แจกเงินนักเรียนลงทะเบียน หรือไม่ สามารถเข้าไปเช็คสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียนได้ตามช่องทาง ดังต่อไปนี้

  • เว็บไซต์ Student.edudev.in.th

สำหรับนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาของสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ออนไลน์ได้ง่าย ๆ โดยกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และหมายเลขประจำตัวบัตรนักเรียน

  • เว็บไซต์ Regis-test.opec.go.th และแอปพลิเคชัน สช. On mobile

สำหรับนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาเอกชน สามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยานักเรียน โดยกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และสำหรับนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียน หรือนักเรียนต่างชาติ ให้ใช้รหัส G-Code จากสถานศึกษาที่ศึกษาอยู่แทน

 

อัปเดตความคืบหน้าล่าสุด เงินเยียวยานักเรียนได้วันไหน?

ความคืบหน้าของการจ่ายเงินเยียวยานักเรียนล่าสุดนี้ ทางกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จะเริ่มต้นทำการจ่ายเงินเยียวยานักเรียนให้กับผู้ปกครองภายใน 7 วัน หลังจากที่ทางศธ. ได้รับเงินจากกระทรวงการคลังเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคาดว่างบประมาณของโครงการดังกล่าวจะได้รับภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2566 นี้ พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนขึ้นมา เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ปกครองได้รับเงินเยียวยาอย่างทันท่วงที และวันนี้เราได้รวบรวมข้อมูลมาให้แล้วว่าเงินเยียวยานักเรียนเข้าวันไหนบ้าง ไปดูกันเลย

วันที่ 5 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

  • สำหรับนักเรียนในสังกัดของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะทำการโอนเงินเยียวยานักเรียนข้าบัญชีให้กับผู้ปกครอง
  • สำหรับนักเรียนในสังกัดของคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) ผู้ปกครองสามารถไปติดต่อขอรับเงินเยียวยานักเรียนที่วิทยาลัยที่บุตร หรือหลานของตนศึกษาอยู่

วันที่ 7 กันยายน 2566 เป็นต้นไป

  • สำหรับนักเรียนในสังกัดของคณะกรรมการส่งเสริการศึกษาเยาวชน (สช.) ผู้ปกครองสามารถไปติดต่อรับเงินเยียวยานักเรียนเป็นเงินสดที่โรงเรียน หรือเลือกเป็นรับเงินโอนเข้าบัญชี

ในช่วงโควิดนี้ เพื่อลดการแพร่ระบาด เด็กหลายคนไม่สามารถเดินทางไปโรงเรียนได้ ต้องเรียนออนไลน์อยู่บ้าน ซึ่งเป็นการเพิ่มภาระ และค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองเป็นอย่างมาก ทางกระทรวงศึกษาธิการจึงได้มีมาตรการจ่ายเงินเยียวยานักเรียน จำนวน 2,000 บาท ต่อนักเรียน 1 คน เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองทุก ๆ คน จับมือผ่านพ้นวิกฤตอันเลวร้ายนี้ไปด้วยกัน

เงินเยียวยานักเรียน คืออะไร?

สำหรับเงินเยียวยานักเรียน คือโครงการที่รัฐบาลจะช่วยเหลือเงินในเรื่องค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาแก่นักเรียนไทยทั่วประเทศ โดยจะให้เงินเยียวยานักเรียนเป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท / คน

ข่าวเรื่องเงินเยียวยานักเรียน ได้เงิน 3,000 บาทจริงไหม?

เรื่องข่าวที่บอกว่าจะให้เงินเยียวยานักเรียนจำนวน 3,000 บาทนั้น อย่าได้หลงเชื่อ เพราะล่าสุดรัฐบาลประกาศจะแจกเงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาทเท่านั้น!

นักเรียนกลุ่มใดบ้าง ที่มีสิทธิ์รับเงินเยียวยานักเรียนนี้

กลุ่มผู้มีสิทธิ์สามารถขอรับเงินเยียวยานักเรียนได้นั้น จะครอบคลุมทั้งนักเรียนสายอาชีพและสายสามัญ รวมถึงทั้งโรงเรียนรัฐและเอกชน ก็สามารถรับเงินเยียวยานักเรียนได้ทั้งหมด

เงินเยียวยาล่าสุดจะออกเมื่อไหร่?

เงินเยียวยาล่าสุดมี 3 อย่างโดย ม.33 ม.39 ม.40 คือ:
– เงินเยียวยาล่าสุดวันนี้ 5 000 ลงทะเบียนได้แล้ว
– เงินเยียวยารอบ 2 ม.40 ลงทะเบียนได้แล้ว
– เงินเยียวยา มาตรา 33 งวด 2 ลงทะเบียนได้แล้ว