เงินกู้ช่วยเหลือน้ำท่วม

เงินกู้ช่วยเหลือน้ำท่วม

เงินกู้ช่วยเหลือน้ำท่วมรับผู้ได้รับผลกระทบ

รายได้ของผู้กู้

ไม่กำหนดรายได้

อัตราต่อปี

ไม่กำหนด

อายุของผู้กู้

ไม่กำหนด

ระยะเวลาเงินกู้

ไม่กำหนด

เงินกู้ช่วยเหลือน้ำท่วม 3 ประเภทของธนาคารออมสิน

นับว่าเป็นความโชคร้ายของผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากพายุเตี้ยนหมู่ที่ไม่เพียงแต่สูญเสียข้าวของเงินทอง แต่ยังส่งผลกระทบต่อจิตใจของใครหลายคน จากเหตุการณ์น้ำท่วม 2566 ดังกล่าว ทำให้ธนาคารหลายแห่งได้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนผ่านเงินกู้ช่วยเหลือน้ำท่วมด้วยน้ำใสใจจริงที่มุ่งหวังให้ผู้ประสบภัยมีกำลังใจขึ้นมาบ้าง ทั้งนี้เงินกู้ช่วยเหลือน้ำท่วมของทางธนาคารออมสินประกอบไปด้วยสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ สินเชื่อเงินกู้ฉุกเฉินสำหรับ SMEs ทีได้รับผลกระทบ และเงินกู้ฉุกเฉินเคหะสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติ 

อนึ่ง เงินกู้ช่วยเหลือน้ำท่วมแต่ละประเภทแม้จะมีวัตถุประสงค์เดียวกันคือช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากพายุเตี้ยนหมู่ แต่รายละเอียดสำหรับกู้เงินฉุกเฉินออมสินแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันทั้งในส่วนของวงเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาชำระ อย่างเช่นถ้าเป็นสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ผู้ลงทะเบียนจะได้รับการปลอดชำระ 3 งวดแรกและได้วงเงินช่วยเหลือน้ำท่วมไม่เกินคนละ 50000 บาท 

เงินกู้ช่วยเหลือน้ำท่วม ธ.ก.ส. 2566 

ไม่มีใครคิดว่าในปี 2566 คนไทยจะต้องมาเจอวิกฤติน้ำท่วมนอกเหนือจากโควิด19 อีก แต่ในเมื่อเกิดขึ้นแล้วอีกทั้งมีผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากพายุเตี้ยนหมู่ ทำให้ธนาคาร ธ.ก.ส. เป็นหนึ่งนาถาบันการเงินของรัฐที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนผ่านบริการเงินกู้ช่วยเหลือน้ำท่วม โดยผู้ที่สนใจสามารถขอสินเชื่อผ่านทางออนไลน์ ซึ่งท่านจะได้รับวงเงินช่วยเหลือน้ำท่วมไม่เกินคนละ 50000 บาท เช่นเดียวกันกับกู้เงินฉุกเฉินออมสิน ยิ่งไปกว่านั้น เงินกู้ช่วยเหลือน้ำท่วมธ.ก.ส. ยังคิดดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดือน และจะคิดดอกเบี้ย MRR ต่อปีในเดือนที่ 7 เป็นต้นไป รวมระยะเวลาชำระเงินกู้ช่วยเหลือน้ำท่วมแล้วไม่เกิน 3 ปี 

วัตถุประสงค์หลักของเงินกู้ช่วยเหลือน้ำท่วมธ.ก.ส. ก็ไม่ต่างอะไรกับสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในปี 2023 ที่มุ่งเน้นบรรเทาความเดือดร้อนโดยผู้ลงทะเบียนสามารถนำเงินดังกล่าวไปใช้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภคหรือบางท่านที่ขอสินเชื่ออาจจะนำเงินส่วนนี้ไปปรับปรุงซ่อมแซมส่วนของบ้านที่ได้รับผลกระทบก็ได้เช่นเดียวกัน

เงินกู้ช่วยเหลือน้ำท่วม ดอกเบี้ยต่ำ ธอส.

เงินกู้ช่วยเหลือน้ำท่วม ดอกเบี้ยต่ำ ธอส. เป็นอีกหนึ่งสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องการช่วยเหลือเรื่องการเงินให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากพายุเตี้ยนหมู่ โดยผู้ขอสินเชื่อเงินกู้ช่วยเหลือน้ำท่วมจะได้รับการคิดดอกเบี้ย 0% นาน 4 เดือน พร้อมทั้งมีระยะเวลาชำระไม่เกิน 1 ปี 4 เดือน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ขอสินเชื่อพิการสามารถผ่อนชำระดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 0.01 ต่อปีได้ และหากที่อยู่อาศัยของผู้ลงทะเบียนได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก พูดง่าย ๆ คือ เสียหายขนาดที่ว่าซ่อมแซมไม่ได้เลย เช่นนี้แล้วก็จะได้รับการยกเว้นชำระหนี้เฉพาะตัวอาคาร อนึ่ง แม้ว่ารายละเอียดของเงินกู้ช่วยเหลือน้ำท่วม ดอกเบี้ยต่ำ ธอส. อาจจะแตกต่างจากกู้เงินฉุกเฉินออมสินที่ไม่ได้มีปลอดชำระ 3 งวดแรก แต่เมื่อดูโดยรวมแล้วก็ยังถือได้ว่าเงินกู้ช่วยเหลือน้ำท่วมธอส. เป็นหนึ่งในสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติที่สามารถบรรเทาความเดือดร้อนได้ ไม่ได้มีเพียงแต่ธนาคารออมสินและธนาคาร ธอส. เท่านั้นที่มีมาตรการเงินกู้ช่วยเหลือน้ำท่วม แต่ธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ๆ เองก็ได้มีโครงการเงินกู้ฉุกเฉินสำหรับปี 2023 เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยเฉพาะ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดทางช่องทางออนไลน์ของธนาคารต่าง ๆ ก่อนตัดสินใจขอสินเชื่อได้ ในส่วนของเงินกู้ช่วยเหลือน้ำท่วมจะเปิดให้ในช่วงที่เกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ทั้งนี้ก็ยังสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการเงินอื่นๆได้อีกหลากหลายช่องทาง

อัพเดทวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

แนะนำแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

kashjoy

kashjoy เป็นสินเชื่อวงเงินหนุมเวียน

รายได้ของผู้กู้

ไม่กำหนดรายได้

อัตราต่อปี

ไม่กำหนด

อายุของผู้กู้

ไม่กำหนด

ระยะเวลาเงินกู้

ไม่กำหนด

สมัครอิออนผ่านแอพ

สมัครอิออนผ่านแอพต้องทำอย่างไรบ้าง?

รายได้ของผู้กู้

8,000 บาท

อัตราต่อปี

ร้อยละ 7.08 ต่อปี

อายุของผู้กู้

20-65 ปี

ระยะเวลาเงินกู้

18 เดือน

Read previous post:
สมัครอิออนอาชีพอิสระ

ไม่มีสลิปเงินเดือนไม่มีใบรับรองเงินเดือนสมัครได้ไหม? สมัครอิออนอาชีพอิสระใช้อะไรบ้าง?  ปัจจุบันหลายคนเลือกที่จะประกอบส่วนตัวแทนการหางานประจำทำแม้ถูกมองว่าไม่มั่นคงแต่เพราะสามารถเป็นนายตัวเองได้ จัดการได้ตามต้องการอาชีพนี้จึงได้รับความสนใจมากขึ้น ต้องยอมรับว่าเมื่อก่อนอาชีพอิสระกู้เงินหรือสมัครสินเชื่อเป็นเรื่องที่ยากมาก แต่เพราะจำนวนผู้ที่ประกอบอาชีพดังกล่าวมีมากขึ้น ผลิตภัณฑ์ทางการเงินจึงต้องปรับตัวเพื่อรองรับความต้องการลูกค้ากลุ่มนี้ด้วย ซึ่งบัตรเครดิตอาชีพอิสระสามารถหาได้ทั่วไปรวมถึงบริการจากบัตรอิออนด้วย  การสมัครบัตรอิออนผ่อนของจำเป็นจะต้องใช้หลักฐานเอกสารที่เกี่ยวกับเงินเดือนรายได้ ซึ่งเป็นข้อจำกัดอย่างหนึ่งของลูกค้าที่ประกอบ freelance ถามว่าถ้าไม่มีหลักฐานที่ว่าสมัครอิออนอาชีพอิสระใช้อะไรแทนได้บ้าง? คำตอบคือจะต้องมี statement หรือหนังสือแสดงตัวเลขเงินเข้า […]

Close